Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 66
Filemon 1

-Voedsel tot overdenking dag 276-

• Romeinen 8: 35-39
• Lucas 10:19

Het Woord van God zegt dat liefde alles verdraagt. Dat betekent dat wanneer Gods liefde u domineert zult u, net zoals Paulus, alles kunnen verdragen ​​zonder het over u te laten heersen, wetende dat niets u kan scheiden van Gods liefde.

“Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen [Ps. 44:22.] Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.”
Romeinen 8:35‭-‬39 HTB

Het was vanwege Gods liefde dat redding tot ons kwam. Dat betekent dat als we blijven vertrouwen op zijn liefde, er absoluut geen situatie is dat zijn liefde ons niet eruit trekt.

Weiger om bezorgd te zijn en breng alles in gebed tot God, wetende dat ongeacht de omstandigheden waarin u zich zal bevinden, de liefde van God u niet zal teleurstellen.

“Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.”
Lucas 10:19 HTB

Onthoud: De liefde verdraagt ​​alles.

U bent geboren om lief te hebben en bent ook gezalfd om alles te verdragen zonder gekwetst te worden door dingen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!