Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 57-58
1 Timotheüs 4-6

-Voedsel tot overdenking dag 270-

• Hooglied 1: 4
• Lukas 2:49
• Lukas 4: 18-19

Van iemand houden staat gelijk aan die persoon uw prioriteit maken en ook interesses ontwikkelen in wie de persoon is. U kunt niet zeggen dat U God liefhebt wanneer Hij en Zijn mandaat voor uw leven niet uw prioriteit zijn.

U moet leren om God en Zijn zaken na te jagen als u echt van Hem houdt.

“Voer mij met u mee, laten we ons haasten. De koning nam mij mee naar zijn vertrekken. Wij willen jubelen en blij zijn met u. Uw liefde gaat de vreugde van de wijn ver te boven. Het is terecht dat men zoveel van u houdt!”
Hooglied 1:4 HTB

U kunt niet achter God aan gaan zonder achter Zijn zaken aan te gaan.

De liefde van Jezus Christus voor de Vader werd uitgedrukt doordat Hij achter de zaken van Zijn Vader aanging.

“Maar Hij zei tegen hen: “Waarom heeft u naar Mij gezocht? Wist u dan niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?”
Lukas 2:49 BB

Het is hetzelfde met u; uw liefde voor Christus moet tot uitdrukking komen door ernaar te streven bij Hem te zijn en Zijn mandaat voor u na te streven. Dit mandaat moet uw hoofdzaak zijn.

De vraag is: wat is de mandaat van Christus voor uw leven?

Antwoord:
“‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’[Jes 61: 1, 2.] ”
Lucas 4:18‭-‬19 HTB

Onthoud: van God houden is van Jezus Christus en Zijn mandaat uw prioriteit maken.

Wordt bevangen doorJezus Christus en Zijn mandaat!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!