Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 25-26

-Voedsel tot overdenking dag 238-

• 1 Korinthiërs 14:20
• Mattheüs 18:3

Kinderen zijn niet snel beledigd, zelfs als ze boos zijn, duurt het niet lang.
Dat is de reden dat het woord van God zegt: ’Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.’
‭‭1 Korintiërs ‬‭14:20‬ ‭HSV‬‬

Kinderen denken niet in termen van kwaad maar van goed. We moeten als een kind in ons hart zijn als het gaat om het in praktijk brengen van Gods liefde.

Om deze reden zei Jezus:
“En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”
Mattheüs 18:3 HSV

Bedenk: liefde is niet snel beledigd.

Vele zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!