Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 8-9
1 Korinthiërs 15

-Voedsel tot overdenking dag 229-

• Hebreeën 10: 24-25

De liefde van God zal altijd mensen ertoe bewegen goede werken te doen.

“Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.”
Hebreeën 10:24‭-‬25 HTB

De reden waarom velen niet gemotiveerd zijn tot goede daden is te wijten aan het gebrek aan liefde onder de broeders. Vooral als we tijd besteden aan het bekritiseren en veroordelen van elkaars fouten. Jezus Christus stierf om de verloren omgang die het eerste Adamitische ras met God had, te herstellen. Wij zijn wedergeboren om hetzelfde te doen in Christus. Niet om te veroordelen of te oordelen maar om herstel te brengen tot de broeders door hen tot goede daden te bewegen en hen aan te moedigen de samenkomst van onszelf niet te verzaken (Galaten 6: 1).

We moeten toelaten dat het licht van Gods liefde altijd door ons heen schijnt.

Bedenk: Gods liefde brengt bevrijding aan de gevangenen en zet mensen aan tot daden.

Wees gemotiveerd om altijd van mensen te houden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!