Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Amos 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 212-

• Hebreeën 4: 15-16

De pijn die we meestal voelen wanneer we te maken hebben met mensen, is vanwege de liefde van God in ons. Het is ok om te huilen, te verheugen en te treuren met een ieder waneer de nood zich daartoe voordoet.

Het Woord van God zegt: “Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.”
Hebreeën 4:15‭-‬16 HTB

Jezus Christus voelt altijd onze pijn vanwege de intensieve liefde die Hij voor ons heeft en daarom is Hij ook onze advocaat als we onszelf in problemen brengen en leeft Hij om dagelijks voor ons te bidden (1 Johannes 2: 1; Hebreeën 7: 22-25).

Uw liefde voor mensen moet op dezelfde manier tot uiting komen zoals Christus *dat voor ons doet*, omdat Hij in ons woont.

Bedenk: liefde voelt de zwakheid van anderen en is daarom nooit veroordelend.

Wees biddende!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!