Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Hosea 12-14

-Voedsel tot overdenking dag 210-

• Hebreeën 13:1
• 2 Timotheüs 2:20-21

Het Woord van God spreekt over broederliefde. De vraag: wat is broederlijke liefde?

”Laat liefde voor uw mede gelovigen continue blijven en een vast gebruik zijn bij u [laat het nooit afweten].”
Hebreeën 13:1 (NL vertaald uit het AMPC)

Broederliefde is de liefde die we naar onze broeders en zusters in Christus uiten, ongeacht onze verschillen. Elk gezin gaat door uitdagingen en ervaart ook glorieuze momenten. De uitdagingen zijn er om ons nauwer met elkaar te verbinden. De glorieuze momenten zorgen ervoor dat we het samen vieren en ons verheugen. En hoewel we tot dezelfde familie behoren, betekent dit niet dat we hetzelfde denken; dit zou ons niet moeten beletten te wandelen in liefde naar elkaar toe.

“In een groot huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor dagelijks gebruik. Als u uw niet met de zonde inlaat, zult u zijn als een van die borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus u kan gebruiken voor Zijn hoogste doelen.
2 Timotheüs 2:20‭-‬21 HTB

Uw leven als een gelovige in Christus is een reflectie van de bovenstaande tekst. We moeten echter nog steeds in liefde wandelen naar de broeders toe, ongeacht de positie die elk lid verkiest te bekleden. We moeten nooit iemand met minachting behandelen, maar hem bedekken in gebed. Toon genegenheid naar uw broeder en zuster toe, wetende dat we allemaal tot dezelfde familie behoren, maar dat we een eigen wil hebben om te kiezen wat voor soort vat we in Christus willen weerspiegelen. De broederlijke liefde jegens elkaar maakt ons tot een machtige onbreekbare kracht.

Paulus door de Geest van God, wetende dat er een sterke neiging tot verdeeldheid is vanwege verschillende persoonlijkheden, de manier hoe we naar onszelf kijken en karakter, zei: “Blijf elkaar liefhebben als broeders en zusters.”
Hebreeën 13: 1 (NL vertaald uit het NLT)

Bedenk: Gods liefde zorgt ervoor dat we altijd in broederliefde wandelen.

Laat broederliefde continue blijven!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!