Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuël 11-12
Romeinen 6
Psalmen 102

– Voedsel tot overdenking dag 186 –

• 1 Korintiërs 13:7
• 2 Petrus 3:9

Gods Beste mag verschillen afhankelijk van de grondige omstandigheden of het individu. Echter over het algemeen gesproken, Gods Beste voor de mensheid is redding; dat allen zullen komen tot de reddende kennis van Jezus Christus.

Nadat u wederom geboren bent, is het aan u om te kiezen om gelijk te worden naar het beeld van de persoon van Christus. Dit is waar vele mensen bevooroordeeld worden, niet vattende dat, om op Christus te lijken een proces is dat te maken heeft met individuele gewilligheid om over te geven aan de Heilige Geest. Voor sommige zullen ze Christus alleen accepteren als hun Redder maar niet hun Heer en voor andere is Christus beide. Nu in beide gevallen werkt Gods Beste nog steeds ondanks dat het resultaat verschilt per individu vanwege hun levensstijl in Christus.

Dit in het achterhoofd hebbende, dient u te leren mensen lief te hebben voor wie ze zijn en nog steeds te geloven, dat zelfs in hun ergste staat, Gods Beste nog steeds voor hen werkt. Vele zullen zelfs leven en sterven in Christus en naar de hemel gaan zonder Jezus te zien als hun Heer.

Ook voor de mensen zonder Christus, werkt Gods Beste nog steeds voor hen: ze horen het evangelie zelfs wanneer ze ervoor kiezen hun leven niet te geven aan Jezus.

Daarom zegt Het Woord van God: “zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”
‭‭1 Korintiërs‬ ‭13:7‬ ‭HSV‬‬

We zouden moeten leren om niet bevooroordeeld te zijn, maar ervoor te kiezen lief te hebben en te bidden voor Gods Beste in het leven van mensen.

“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”
‭‭2 Petrus‬ ‭3:9‬ ‭HSV‬‬

Onthoud: Liefde gelooft het beste voor elk persoon.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!