Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 17-18
Handelingen 24
Psalmen 91

-Voedsel tot overdenking dag 176-

• Romeinen 6: 13-14
• Romeinen 8: 38-39
• Jesaja 59:19

De Liefde van God geeft niet toe aan elke vorm van satanische druk. Wanneer we gemakkelijk toegeven aan onze omstandigheden of beproevingen en er onze nieuwe meditatie van maken, is dit een teken dat we ons overgeven aan satan.

God gaf ons Zijn genade, zodat de macht van satan niet over ons zou heersen.

“Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God.”
Romeinen 6:13‭-‬14 HTB

De Genade van God is Zijn vermogen in ons (Zijn Heilige Geest) om ons te helpen het leven van een gelovige in Christus te leiden.

Dit vermogen is groter dan welke satanische kracht dan ook die ons tegemoetkomt (1 Johannes 4: 4). Daarom zegt het Woord van God: “Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:38‭-‬39 HTB

De Geest van Liefde in ons zal niet toestaan ​​dat de macht van satan ons overheerst, vanwege Gods Liefde voor ons.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “… als de vijand zal komen, gelijk een stroom zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten.’ 
Jesaja 59:19 SV-RJ

We moeten dezelfde gezindheid hebben, omdat we de Geest van Liefde hebben, en niet de geest van angst. Weiger daarom om toe te geven aan satanische druk en terug te vechten door de kracht van de Heilige Geest in u los te laten.

Onthoud: de Liefde van God geeft zich niet over aan satanische machten of de kracht van satan, maar blijft standvastig en vecht terug.

Weiger uzelf over te geven aan de macht van satan en vecht terug!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!