Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 8
Handelingen 7-8
Psalmen 78

-Voedsel tot overdenking dag 159-

• Mattheüs 26: 33-35
• Lucas 22: 54-62

We kunnen allemaal wel zeggen dat we liefde voor elkaar hebben, maar ware liefde voor mensen wordt geopenbaard in moeilijke tijden.

Jezus vroeg Peter driemaal of hij van hem hield

Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: “Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.”
Johannes 21:15‭-‬17 HSV

Bij de eerste twee gevallen zei Petrus: Ja! Petrus zijn liefde voor hem was “Phileo”; De natuurlijke menselijke liefde die u hebt voor vrienden. Dit is het soort liefde dat opgeeft, hoewel het emotioneel sterk is. Petrus werd door Jezus hersteld omdat hij zijn woord niet hield en Jezus verwierp (Mattheüs 26: 33-35: Lukas 22: 54-62).

De derde keer dat Jezus hem vroeg of hij van Hem hield, had Jezus het niet over “Phileo” maar over “Agape”; De liefde die bereid is te sterven voor de ander om te leven.
Dit is niet het soort liefde dat door menselijk vermogen kan worden geproduceerd , maar het is het soort dat alleen kan worden geproduceerd door de werking van de Heilige Geest in ons als we overgeven aan Hem. (Galaten 5:22)

Dat is waarom Peter zei: “U weet alles”. Omdat hij Jezus vertrouwde om hem te helpen in Gods liefde te wandelen. Het soort liefde dat geen angst kent en bereid is Zijn leven te geven voor anderen om te leven.

God roept ons op om te functioneren in de Agape-soort van liefde jegens mensen. Wanneer we ons hart openen voor deze dimensie van Gods liefde, zal Hij Zichzelf aan ons openbaren.

Onthoud: Liefde is een offer dat leidt tot De persoonlijke openbaring van Christus.

Laat de Agape liefde van Christus over u heersen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!