Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 5
Handelingen 4
Psalmen 74

-Voedsel tot overdenking dag 156-

• Romeinen 8:14
• Psalmen 103:7
• Psalmen 23: 4

Iemand liefhebben is hen leiden. U kunt niet liefhebben zonder degene te leiden waar u van houdt.

Het woord “leiden” betekent: met iemand meegaan, hen bij de hand vasthouden. Nu, u kunt geen mensen leiden zonder dat uzelf wordt geleid door de autoriteit waaraan u zich onderwerpt. In dit geval is dat het God Zelf.

De zonen van God worden altijd geleid om de baby’s in het geloof te leiden.

Bijvoorbeeld, toen de kinderen van Israël Egypte verlieten, werd Mozes geleid door God om het volk te leiden. Mozes was een zoon, maar de rest die Egypte met Mozes verliet, waren baby’s. Dat is de reden waarom ze altijd klaagden; ze hadden God lief lief vanwege de dingen die Hij voor hen heeft gedaan (Zijn daden) en niet voor wie Hij is. Mozes echter hield van God voor wie Hij was.

Vandaar dat het Woord van God zegt: “Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.”
Psalm 103:7 HSV

Dat is de reden waarom Mozes degene was die door God werd gebruikt om Zijn gedachten aan het volk te openbaren.

Met dit in het achterhoofd, is dit hetzelfde gebod dat Jezus aan Petrus gaf om Zijn lammeren te weiden.

Het Woord van God zegt: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.”
Romeinen 8:14 HSV

Petrus was een ​​zoon van God en daarom kon hij de lammeren weiden. We moeten verlangen om te groeien van kinderen naar zoon, zodat we effectief worden als het gaat om wandelen in Gods liefde en het te betonen aan hen die het nodig hebben.

God wil ons gebruiken om anderen in Zijn Liefde te leiden als we toestaan ​​dat Zijn Geest in ons, ons leidt.

Toen Jezus zei tot Petrus ”weid mijn lammeren”, bedoelde Hij: houd ze bij de hand en loop met hen mee. Met andere woorden: leid de lammeren.

De psalmist zei: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”
Psalm 23:4 HSV

De herderstaf was daar ter correctie en de staf is voor autoriteit en leiding wanneer de schapen buitensporig worden. Petrus’ taak was om de lammeren te corrigeren en te leiden

Het is met dit doel dat Jezus tegen Petrus zei: “Weid mijn lammeren”.

De Bijbel zegt: “Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. ’Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.’
Johannes 21:15‭- 17 HSV

Het Engelse woord “feed”(voeden) komt van het Griekse woord “bosko”. Bosko betekent veel dingen, maar een van de betekenissen is om iemand te leiden, ze bij de hand te nemen en met hen mee te lopen.

U kunt niet rondgaan en proclameren Gods Liefde voor mensen zonder betrokken te raken bij degene die u leidt.

Denk eraan: liefde leidt mensen, houdt ze vast bij de hand en loopt met hen mee.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!