Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 22
Johannes 3
Psalmen 55

-Voedsel tot Overdenking Dag 122-

• 2 Korinthiërs 5: 16-20
• Mattheüs 20:28

Liefde streeft naar herstel, niet naar wraak of vergelding.

“Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en Hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders! Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: laat het in orde komen tussen God en u!”
2 Korinthiërs 5:16‭-‬20 HTB

God Almachtig was zo naarstig om te vergeven, en herstel te brengen en verzoening aan de gevallen mens: ook al had de mens tegen Hem gezondigd.

Als vertegenwoordigers van Christus op aarde moeten we hetzelfde doen tegenover onze beledigers en hen opzoeken te bedienen in plaats van te wachten tot anderen of zij ons bedienen.

“Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen.”
Mattheüs 20:28 HTB

Bedenk dat ware liefde geen bediening behoeft maar andere opzoekt om te bedienen.

We zijn allemaal geroepen om fulltime dienstknechten te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!!