Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 11-13
Genesis 11-13

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 80-

Tekst voor meditatie:
• Romeinen 4:21

Elk kind van God moet er een gewoonte van maken om opzettelijk te zijn als het gaat om het volgen van God. Het is dan makkelijk om door de Geest geleid te worden.

Jezus zei:

“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.”
Johannes 6:63 HSV

Vraag: “hoe geeft de Geest van God leven aan een situatie die er dood uitziet?”

Antwoord: Hij doet het wanneer u opzettelijk of doelbewust praktiseert wat er uit het gesprek van Gods Woord tegen u wordt gezegd.

Een geweldig voorbeeld was Abraham, die 99 jaar oud was en zijn vrouw 90 jaar, die nog steeds zwanger kon zijn en een kind kon baren.

Het woord van God zegt:

“zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren[Gen. 17: 5.]. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden [Gen.15: 5.] overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was [Gen. 17:17; 18:11.] . En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.” Romeinen 4:17‭-‬21 HSV

Terwijl Abraham opzettelijk Gods Woord deed en God vertrouwde; de onvruchtbaarheid in Sara’s baarmoeder werd vruchtbaar door het Woord en zij werd zwanger en baarde Isaak.

Geleid worden door de Geest is wegkijken van uw omstandigheden en naar God kijken voor de uitvoering van datgene wat Hij heeft gesproken.

Daarom zei Jezus: “… de woorden die ik tot u spreek, zijn Geest en leven.”

Onthoud: geleid worden door de Geest vereist dat u opzettelijk doet wat Hij u zegt vanuit de Logos (gesprek).

Kijk naar Jezus en kijk weg van uw huidige omstandigheden en doe opzettelijk wat Hij u zegt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!