Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 9-10
Genesis 9-10

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 79-

Tekst voor meditatie:
• Spreuken 2: 2

Als een gelovige in Christus moet u er een gewoonte van maken om Gods Woord de eerste plaats in uw leven te geven. De beste manier om iets te leren is door het te doen. Dit zal helpen om de stem van uw geest te verscherpen en u te bevorderen om gemakkelijker te laten leiden door Gods Geest.

Het Woord van God zegt:

“Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.”
Spreuken 4:20‭-‬22 HSV

Naar Gods Woord luisteren betekent ‘sla acht op Het Woord’. Tenzij u leert om aandacht te geven aan Gods Woord en het toe te passen in uw leven, zal het u nooit ten voordele zijn.

Daarom zei God tegen Jozua:

“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”
Jozua 1:8 HSV

De reden voor uw succes in het geleid worden door de Geest, hangt af van het licht van Gods Woord dat u domineert.

Onthoud: geleid worden door de Geest gaat samen met de aandacht die u geeft aan Gods Woord.

Besteed aandacht aan Zijn Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!