Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 1-2
Genesis 1

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 73-

Tekst voor meditatie:
• Hebreeën 4:12

Het is belangrijk dat u uw geestelijk wezen continue voedt met Gods Woord. Het zal niet alleen uw groei in God versterken, maar het zal u ook helpen om uw emoties (ziel) te kunnen scheiden van uw geest en lichaam.

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
Hebreeën 4:12 HSV

Het Woord van God dat voedsel is voor uw geest heeft op zichzelf de kracht om uw geest, ziel en lichaam te scheiden. Dit zal u ook helpen om de leiding van de Heilige Geest door uw geest te kunnen volgen. Het is belangrijk voor u om te weten dat hoe meer er van Gods Woord in u is, hoe makkelijker het is om Gods Geest te volgen.

Daarom zegt het Woord van God:

“En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien”
1 Petrus 2:2 HSV

Daarom is geleid worden door de Geest direct verbonden met uw geestelijke groei in Christus als u Gods Woord toestaat om wortel te schieten in uw leven (Jakobus 1:21).

Onthoud: wandelen in de Geest wordt bepaald door de hoeveelheid van Gods Woord u domineert.

Voedt uzelf met Gods Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!