Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Openbaring 12-14

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 60-

Tekst voor meditatie:
• Handelingen 27:10

Als een wedergeboren kind van God heeft u geestelijke wezen een stem die het geweten of intuïtie wordt genoemd; wanneer deze is getraind in de dingen van God, een veilige gids voor u zal worden.

“En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd.”
Handelingen 27:9‭-‬11 HSV

Paulus zei: “Ik ervoer”, hij zei niet dat de Heilige Geest zei maar “ik”, dat is was zijn wedergeboren geest in Christus. Paulus had een intuïtie in zichzelf of zijn geweten die hem dit laat weten. Uiteindelijk had hij gelijk en de hoofdman en zijn meester hadden ongelijk. Dat betekent dat wat zijn eigen geest hem had verteld waar was.

Het Woord van God zegt:

“En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen.”
Handelingen 27:21 HSV

Paulus trainde zichzelf om de stem van zijn eigen geest te volgen vanwege zijn constante omgang met de Heilige Geest.

Denk eraan: door uw geestelijk wezen te trainen, maakt het makkelijk voor u om geleid te worden door de Heilige Geest.

Train uw geest!

Vele zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!