Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Hebreeën 12-13

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 39-

Tekst voor meditatie:
• 2 Korinthiërs 3:6

De reden waarom velen het moeilijk vinden om in de Geest te wandelen, is dat zij opereren naar de letter van het Woord van God. Dat wil zeggen, dat ze functioneren vanuit zintuiglijke kennis en niet vanuit kennis dat komt door openbaring. Het verstand wordt alleen getransformeerd door openbaring.

Dat is de reden waarom Paulus door de Heilige Geest zei:

“Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”
2 Korinthe 3:6 HSV

Totdat Gods Woord ons hart en ons verstand domineert, kunnen we niet in de Geest functioneren. In feite kan Gods Woord geen scheidsrechter in u zijn zonder openbaring.

Het Woord van God zegt:

“Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in zijn naam.”
Colossenzen 3:16‭-‬17 HTB

Het gesproken woord van God “Rhema”, komt voort uit het geschreven Woord van God “Logos”. Het “Rhema” Woord van Christus is een specifiek Woord van God dat rechtstreeks tot ons wordt gesproken en we kunnen dit niet omarmen met een vleselijke mentaliteit, maar door in de Geest te zijn.

“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”
Romeinen 8:7 HSV

Het Rhema-woord heeft geen menselijke inspanning nodig om het te laten gebeuren.

Daarom zegt het Woord van God:

“Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.”
Deuteronomium 8:3 HSV

Onthoud: u kunt niet in de Geest functioneren zonder openbaring.

Streef naar Gods kennis dat voorkomt uit openbaring!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!