Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Hebreeën 6-9

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 37-

Tekst voor meditatie:
• 1 Johannes 5:7-8

Iedereen doet dagelijks aan meditatie zonder het te weten. De mens is zo opgebouwd om te mediteren voordat hij actie onderneemt. Een goed voorbeeld is mensen die altijd klagen. Ze klagen als gevolg van hun meditatie. Hun gedachten zijn omgezet in actie, weliswaar in een negatieve richting.

Het is hetzelfde wanneer Gods Woord uw gedachtengang domineert, het zal er dan uiteindelijk voor zorgen dat u handelt in de richting van de leiding van Gods Geest, wetende dat De Geest en het Woord overeenstemmen.

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.”
1 Johannes 5:7‭-‬8 HSV

Het is belangrijk dat u uw gedachten in lijn brengt met Gods Woord. Dit zal niet alleen uw denken vormen, maar het zal ook uw belijdenis en acties beïnvloeden.

Dat is waarom mediteren op Gods Woord u vol van leven maakt en gezondheid geeft aan het vlees.

“Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.
Spreuken 4:20‭-‬22 HSV

Onthoud: mediteren op Gods Woord zal ervoor zorgen dat u vol van leven bent en dat uw gezondheid opbloeit.

Mediteer op Gods woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!