Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Handelingen 27-28
Romeinen 10-11

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 192-

Tekst voor meditatie:
• Galaten 6:8

“Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten”.
Galaten 6:8 HSV

Het is Gods wil om al zijn kinderen te promoveren, maar dat gaat niet vanzelf zonder onze medewerking. Daarom is onze promotie gelinkt aan waarin we blijven zaaien. Als we in het vlees zaaien, zal onze promotie schande zijn, maar als u in de geest zaait, zal uw promotie eer en glorie zijn.

“De wijzen beërven eer, maar de dwazen laden schande op zich”.
Spreuken 3:35 NBG51

Daarom zegt het Woord van God:

“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten”.
Galaten 6:7 HSV

Zaai in de Geest en u zult heerlijkheid beërven!

Onthoud: uw promotie wordt bepaald door wat voor soort zaden en in welke richting u heeft gezaaid.

Schaamte zal nooit uw deel zijn in Jezus Naam!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!