Want tegen u, de heidenen, zeg ik:  Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.” Romeinen 11:13-14 HSV

Verheerlijken betekent: om iets te hoog in het vaandel te houden of om iets belangrijks te maken.

Wij kunnen alleen in onze wandel met God Almachtig verbeteren of vandaag een grotere impact in de wereld maken, wanneer wij beginnen met onze roeping in Christus Jezus te verheerlijken op elk gebied in het leven waar wij zijn geplaatst. Wij moeten onze prioriteiten goed op een rij zetten in alles wat we doen, zodat wij een impact in onze wereld kunnen maken.

Toen Paulus de apostel in contact kwam met Jezus veranderde zowel zijn prioriteiten als zijn focus in het leven. Hij verheerlijkte zijn bediening in Christus want dat is wat hem veranderde en was tevens de oplossing voor de wereld.

Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om  onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap  aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen  geschapen heeft door Jezus Christus.” Efeziërs 3:8-9 HSV

Het is tijd voor ons als kinderen van de Allerhoogste God om onze banier op te heffen (het Kruis van Jezus Christus) en alles om ons heen over Hem te laten weten op elke wijze waarop ons de kans gegeven mag worden. Om hen te laten weten wat Jezus voor ons heeft gedaan. U kunt alleen iets verheerlijken dat u belangrijk vindt.
Het is tijd om onze prioriteiten te herschikken zodat het licht van Jezus Christus door ons heen kan schijnen naar de mens in de wereld.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn bediening in Christus te verheerlijken door U te verheerlijken overal waar in naartoe ga in Jezus Christus machtige Naam, Amen.