Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.” Jesaja 25:8 HSV

Moge God Almachtig al uw tranen wegvegen. Waar u voorheen bedroefd was, moge u nu vreugde ervaren. Waar u onteerd was, moge u genade ervaren. Waar u was vergeten, moge u goede werken worden herinnerd. Laat iemand u begunstigen waar u geen gunst had. In de plaats van zwaarmoedigheid, moge u lofprijs ervaren. Laat degene die uw ondergang najagen, u zien worden verheven te midden van tegenspoed. Moge de machtige Hand van Jehova op u rusten. En moge Hij u gebruiken als teken voor de man in de wereld en moge Hij ervoor zorgen dat u op uw hoge plekken wandelt. Deze maand, neem over en neem alles terug in Jezus Christus machtige Naam, Amen.