Scroll Top

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 6:31-32 HSV

Bij het verheerlijken van onze bediening moeten we leren om te volharden met hetgeen we doen en weigeren om de negativiteit van ongelovigen toe te staan, ons tegen te houden.

Er zijn gewoon sommige mensen die door satan zijn voort gestuurd, om u te verhinderen of tegen te houden door ongeloof. Maar wij moeten leren hun stem te negeren en door te gaan met hetgeen waar God Almachtig ons voor heeft geroepen. Weten wie Jezus Christus echt is door te blijven doen wat Hij ons gevraagd heeft te doen. Er zullen namelijk altijd factoren op ons pad zijn die er voor proberen te zorgen dat wij niet trouw aan onze taak blijven.

Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal  hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn:  God is waarachtig  maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat:  Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt,  en overwint wanneer U oordeelt.” Romeinen 3:3-4 HSV

Laten wij trouw blijven bij het verheerlijken van onze bediening te midden van vijandige omstandigheden en de feiten voor zich laten spreken in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om trouw te blijven aan mijn taak en laat de Naam van Uw Heilige Kind Jezus Christus verheerlijkt worden. In Jezus Christus machtige Naam, Amen.