Scroll Top

En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.” Handelingen 3:16 HSV

Het prediken van het Evangelie is praten over Jezus Christus. Meestal besteden we tijdens het evangeliseren onze tijd aan het praten over onszelf of onze voorgangers. Het geloven in de Naam van Jezus Christus en het vertrouwen op de kracht van die Naam, niet op ons eigen kunnen, zorgt ervoor dat wonderen plaatsvinden.

En hen die geloofd zal hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” Markus 16:17-18 HSV

Wonderen volgen diegene die in Jezus Christus gelooft. Hij is Diegene die ervoor zorgt dat er wonderen gebeuren. Het bewustzijn van Zijn aanwezigheid in en met ons zorgt ervoor dat er dingen gebeuren.

.. maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16:20 HSV

De Bijbel zegt: “en de Heer werkte mee en niet zij werkte mee met de Heer.”

Dus het is Jezus met ons die ervoor zorgt dat er wonderen plaatsvinden wanneer we Jezus Christus en niet onszelf verkondigen. Zo bewijzen we aan de wereld dat Jezus Christus leeft en dat Hij Diegene is Die Hij zegt dat Hij is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij bewust te zijn van uw aanwezigheid en niet van mijn kunnen terwijl ik mijn bediening verheerlijk door prediking in de Naam van Jezus Christus. Amen.