Scroll Top

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” Handelingen 16:31 NBG51

God is op zoek naar rechtvaardige mensen op aarde die gewillig zijn Hem te vertrouwen tegen alle verwachtingen in voor de redding van hun gehele familie: Zolang wij weigeren onze familie op te geven en ook weigeren te buigen naar hun tradities en cultuur maar God te vertrouwen hen te redden op onze knieën in gebed. Hij zal onze gebeden horen wn onze familie bevrijden van elk slecht werk van satan.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jakobus 5:16 HSV

De Bijbel zegt dat als een rechtvaardig mens God om iets bidt dan brengt het veel tot stand. De vraag is: “Zijn we rechtvaardig?” Antwoord: Als we wedergeboren zijn (u heeft uw leven aan De Heer Jezus gegeven) YES!

Dus uw krachtig gebed aangaande uw familie zal een omkeer teweeg brengen.  GEEF DUS NIET OP IN GEBED!!! We moeten weten dat het Gods Wil is om onze hele familie te redden!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar bevrijding over mijn familie van de kracht van het kwaad en ik zet vrij de geest van redding. Ik claim hun redding in Christus in Jezus Naam. Amen

Comments (1)

[…] hier voor de Nederlandse Vertaling ? And they answered, Believe in the Lord Jesus Christ [give […]

Comments are closed.