Veel Christenen vasten om God van gedachten te laten veranderen. Sommige denken namelijk dat als ze vasten zij God kunnen bewegen om te doen wat zij graag zouden willen zien in hun leven. Maar een vasten zoals God het bedoelt, verandert God niet maar u! Het zorgt ervoor dat u uzelf geestelijk strategisch positioneert om te ontvangen wat God voor u heeft. Vasten is niet bedoelt om uzelf uit te hongeren of om af te vallen. Het is een geestelijke oefening waar het lichaam zich onderwerpt aan De Heilige Geest. De nadruk moet juist gelegd worden door Gods Geest anders boekt u geen resultaat!

“Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad…” Jesaja 58:6

Elk vasten begint met een verootmoediging (bekering produceert nieuw leven) aan De Here. Een (diep) zelfonderzoek gaat van start: Hoe staat het met mijn relatie met Jezus? Waar loop ik tegen aan? Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn de dingen die ik nog moet afleggen? Het is altijd heel confronterend als God u openbaart die kleine vosjes die u wijngaard bederven.

… Laat de moed niet zakken als de Here u terechtwijst. Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent.’ Laat u door God opvoeden, Hij behandelt u als zijn kinderen. Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven. Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is, Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid. Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen.” Hebreeën 12: 5-11

Net zoals alle dingen bij God, is uw hart ook bij het vasten heel belangrijk. U vast met uw hele hart en u vast omdat u het wilt. U wilt verandering zien in uzelf! U bent moe om hetzelfde te blijven en u verwacht dat God u verandert! U wilt breken met de zonde en u heeft daar berouw over. U bent op het punt gekomen dat u weet dat God niet het probleem is of andere mensen maar dat het aan u ligt. Als u eerlijk bent met uzelf dan weet u dat uzelf niet kunt veranderen. U heeft het misschien al heel vaak zelf geprobeerd tot frustraties aan toe. In deze vastenperiode moet u juist naar God opzien voor uw uitdagingen!

Laten we samen bidden EN HARDOP ZEGGEN:

“Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de naam van Jezus. Ik wil veranderen en daarom vast ik. Openbaar mij de dingen die U verdrietig maken. Help mij om open te staan voor verandering. Als ik de neiging heb om niet naar U te luisteren, laat mij zien waaraan dit ligt. Ik wil niet langer meer hetzelfde blijven in de Naam van Jezus! Here U kent mij, U heeft mij geschapen en U weet waar ik mee zit. Papa, spreek tot mij, ik ben gewillig om naar U te luisteren en te gehoorzamen. Ik vertrouw mezelf geheel aan U toe. Dank U Heer dat U mij zult VERANDEREN deze 40 dagen in Jezus Naam!

Amen.