Heeft u het al gehoord? Als u het nieuws volgt in de media dan kunt u er moedeloos van worden. U kunt zich zelfs afvragen of het nog wel zin heeft om kinderen op deze wereld te zetten. Het lijkt alleen maar gekker te worden! Eigenlijk kunt er flink depressief van worden als u er te lang over nadenkt! En dat is nou precies wat de duivel wilt!

Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen (Mattheüs 24:12 HTB). Maar God wilt juist in deze duisternis Zijn fel Licht door ons heen laten schijnen! In de wereld zullen we veel moeilijkheden hebben maar houd moed: Jezus heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:13 BB). De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn (Romeinen 8:19 BB).

[Jezus zei tegen zijn leerlingen:] “Jullie zijn het zout voor de wereld. Maar als het zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.” Mattheüs 5:13‭-‬16 BB

Gods Licht is alleen door u heen te zien als u zich 100% aan Hem overgeeft. U kunt niet langer meer een knipperlicht of dimlicht zijn! Nu is de tijd aangebroken dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest. Als u Hem wil aanbidden, moet u Hem aanbidden met uw geest en vol van waarheid (Johannes 4:23‭-‬24 BB).

Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de Here stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Here zal van u afstralen. Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Here op u rust.” Jesaja 60:1‭-‬3 HTB