Ken je dat? Dat alles gewoon niet gaat zoals je het graag zou zien of had verwacht? Als er één ding is waar ik achter ben gekomen in onze wandel met God is dat je flexibel moet zijn! Ik ben zelf spontaan van aard dus ik dacht dat ik wel over enige flexibiliteit beschikte! Helaas is dat niet de soort flexibiliteit wat God bedoelt. Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen, maar de Heer heeft het laatste woord (Spreuken 16:9 HTB).

Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer. Want net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen. Mijn plannen gaan jullie verstand ver te boven. De dingen die Ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen.” Jesaja 55:8‭-‬9 BB

De flexibiliteit van God heeft te maken met je wilskracht. Geef je jezelf over aan wat De Heer wilt voor je leven of wil je nog steeds controle houden over hoe jij vindt dat het moet gaan? Ben je op het punt gekomen dat je zegt: “Ik wil wat U wilt, Heer! Ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat U wil (Lukas 22:42).”

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet het kruis opnemen en Mij volgen.” Mattheüs 16:24 BB

Angst, onzekerheid en twijfel over hoe het afloopt met ons heeft merendeel te maken met het feit dat we God niet kennen of dat we nog geen ervaring hebben op dat gebied van ons leven. Het is belangrijk dat je Gods Woord boven elk gevoel en gedachte stelt die ertegen in wil gaan. We zijn helaas vaak onwetend over wat God over ons leven heeft uitgesproken. God weet wèl wat de plannen voor ons zijn! Dat heeft Hij zelf gezegd! Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons (Jeremia 29:11).

Eigenlijk komt het erop neer dat je God vertrouwt! Vertrouw met je hele hart op de Heer, en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in ALLES wat je doet dan kan Hij je levensweg bepalen (Spreuken 3:5‭-‬6).

naamloos123