De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Genesis 12:1-3 HSV

Abraham onze Vader in het geloof was gezegend door God Almachtig om een zegen te zijn. Het is door hem dat we nu gezegend zijn, want hij was de drager van het Evangelie van redding.

Daarom zegt de Bijbel:”…. En in hem zullen alle families van de aarde gezegend zijn.” De zegeningen van Abraham kwamen tot ons door geloof. Dat wil zeggen door te geloven in Jezus Christus onze Heer.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,”  Efeziers 1:3 HSV

We zijn gezegend door God om een zegen te zijn. De vraag is hoe zijn wij een zegen? We kunnen alleen de zegeningen van God Almachtig manifesteren in de wereld door het Evangelie van Jezus Christus onze Heer te prediken. Wanneer we dat niet doen worden we zelfzuchtig voor datgene wat we van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen.

In het boek van Handelingen zagen we hoe de ongelovigen gezegend werden door redding en de Heilige Geest toen Petrus Gods Woord predikte. (Lees a.u.b. Handelingen 10:38-46)

Zo heeft God Almachtig ons ook uit deze wereld verkozen om een zegen te zijn voor de mensen in de wereld. Daarom gaf de Heer Jezus Christus al Zijn discipelen het mandaat voor de grote opdracht om het Evangelie te prediken,

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15 HSV

Ga heen in de naam van Jezus Christus onze Heer en wees een zegen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat u mij tot een zegen maakt. Help mij vandaag door Uw Geest om een zegen vrij te zetten bij iemand anders in nood in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.