Scroll Top

En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.” Mark‬ ‭4:15‬ ‭HSV‬

De vijand valt ons hart aan omdat de hart is waar we God geloven.

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.” Markus‬ ‭11:23‬ ‭HSV

Vele gelovigen wandelen in ongeloof of twijfel omdat zij op hun eigen kracht vertrouwen en wanneer we op ons eigen kunnen vertrouwen leidt dit ertoe dat we onafhankelijk van God handelen. In geestelijke oorlogsvoering moeten we altijd onthouden dat we niet geroepen zijn om de vijand met ons eigen geloof, maar met het geloof van Christus te confronteren. Dus het onafhankelijk van God opereren heeft te maken met het gebrek aan vertrouwen in God. Dit leidt uiteindelijk tot nederlaag. Ongeloof is een geest die ons hart aanvalt om ons te verhinderen van God te ontvangen.

Het is niet genoeg om te weten dat God bestaat, maar we moeten geloven dat Hij diegene beloond die hem naarstig zoekt.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.” Jakobus ‭1:5-7‬ ‭HSV

Bind vandaag de geest van ongeloof en zet de geest van geloof vrij in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van ongeloof en zet vandaag de geest van geloof vrij om in mijn leven te werken in Jezus’Naam. Amen.