Scroll Top

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,” Jakobus 1:2 HSV

God Almachtig gebruikt onze lichte verdrukking om Zijn glorie te manifesteren in ons leven door ons sterfelijk lichaam.

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” 2 Korinthe 4:17 HSV

Dit is de reden waarom Jakobus zei, wees vreugdevol. We moeten ons niet focussen op onze beproevingen, maar op de heerlijkheid die erdoorheen geopenbaard wordt. We worden geboden om weg te kijken van onze beproevingen en naar Jezus Christus onze Heer en weldra komende koning kijken.

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Hebreeën 12:2-3 HSV

I bid voor u dat vandaag terwijl u deze manna leest dat de Heilige Geest de Naam van Jezus Christus in uw leven zal verheerlijken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn beproevingen gebruikt om Uw glorie te manifesteren in mijn leven in Jezus’ Naam. Amen.