Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen‬ ‭6:14‬ ‭HSV

Eén van de redenen waarom God Almachtig Zijn Geest aan ons gaf is om ons te helpen ons leven hier op aarde als overwinnaars te leven zonder beheerst te worden door de zonde. Maar dit gebeurt niet vanzelfsprekend als we niet met de Heilige Geest meewerken. Het is onze taak om de werken van het vlees af te leggen en Christus aandoen om in de overwinning te wandelen.

En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen,  niet in zwelgpartijen en dronkenschappen,  niet in slaapkamers en losbandigheden,  niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus,  en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.” ‭‭Romeinen‬ ‭13:11-14‬ ‭HSV

De wapenuitrusting van het licht is het Woord van God en het Woord van God is Jezus. We moeten ons denken vernieuwen door Gods Woord en de bewuste keuze maken om de werken van het vlees af te leggen om de overwinning in de oorlogsvoering te ervaren.

Het Woord zegt bijvoorbeeld: “wanneer u bidt, vergeef opdat uw zonden vergeven worden.”

We moeten weten dat onvedgevingsgezindheid een geest is die tegen Gods doel in het leven van een gelovige werkt. God wil dat we die geest binden en vergeven zodat we onszelf vrijzetten van bitterheid en haat en ook een gezond christelijk leven leiden. Onvergevingsgezindheid kan ook ziekte in ons lichaam veroorzaken en gebedsverhoring verhinderen. Daarom moeten we voortdurend niet voorzien aan het vlees  (vleselijke gedachtegang of manieren om dingen te doen) en bekleed zijn met Christus.

Leef vandaag het leven van een winnaar, niet van een verliezer, in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om een slachtoffer leven te leiden door de daden van het vlees af te leggen en doe deze dag Christus aan want Christus is nu mijn identiteit in Jezus’Naam. Amen.