terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Hebreeën 12:2-3 HSV

De reden waarom satan ons verstand aanvalt is om u af te leiden zich te richten op Gods mandaat of goddelijk doel en plan voor uw leven.

Dat is een van de doelen van satan.

Dus het Woord van de Heere gebiedt ons om van alles wat u afleidt weg te kijken en naar Jezus te kijken. Wanneer iemand afgeleid is kan diegene makkelijk geschud worden door elke wind van leer vanwege het feit dat de persoon niet bezonnen is in zijn of haar verstand. Afleiding is de afwezigheid van bezonnenheid.

De Bijbel zegt:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

Bind vandaag elke demonische geest die gestuurd is vanuit de macht van duisternis om u ervan af te leiden om Gods plan en doel voor uw leven te volbrengen en zet vrij de geest van bezonnenheid in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind elke geest van afleiding en ik zet vrij focus en bezonnenheid in Jezus’Naam. Amen.