Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. ! [Job 13:15; Hand 4:19, 20.]”
‭‭Daniel‬ ‭3:15-18‬ ‭HSV

God is op zoek naar mensen die hun zinnen erop hebben gezet om Hem te dienen en niet te zondigen ongeacht de verleidingen, beproevingen of vervolgingen die op hun pad komen.

Vaak hebben we ons verstand onbewust op een bepaalde manier geprogrammeerd. Daarom praten we en doen we op een bepaalde manier.

Het geheim van wandelen in overwinning over alle machten van de vijand is om ons verstand te resetten en ons verstand er ook op zetten God te dienen ongeacht onze omstandigheden.

Het is belangrijk dat we leren om op Gods Woord te mediteren en niet op onze problemen. Onze overdenkingen is verbonden met onze verbeeldingen, gedachten en belijdenissen. Wanneer u bijvoorbeeld iemand hoort klagen, dan zijn de klachten van die persoon verbonden met de overdenkingen van de persoon.
De enige reden waarom de Hebreeuwse jongens niet klaagden, maar God groot maakten te midden van hun moeilijkheden is omdat God en niet hun problemen hun overdenkingen was en ook omdat ze wisten Wie God is.

Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.” ‭‭2 Timothus ‭1:12‬ HSV‬‬

Ze herinnerden zich ook de eerdere overwinning die God hen en hun voorvaderen had gegeven toen Hij hem uit Egypte bracht. Dit is hoe koning David het zegt:

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond  verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.” ‭‭Psalmen‬ ‭103:1-6‬ HSV

Laat vandaag Gods Woord uw overdenking zijn en herinner de dingen die Hij voor U in het verleden heeft gedaan. Hoe hij u uit die benauwde plaats of moeilijke situaties haalde en uw leefde omkeerde in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik loof Uw Naam voor alles wat U voor mij heeft gedaan en dank U bij voorbaat dat U mij uit mijn huidige omstandigheden bevrijd in Jezus’Naam. Amen.