Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:12 HSV

Om af te rekenen met de problemen die onze tegenstander in ons leven brengt, moeten we leren om de bijl altijd aan de wortel te leggen en om ons niet te focussen op het oppervlakkige. Dat wil zeggen wat we zien. Elke moeilijkheid die we in het fysieke zien, heeft een worteloorzaak. En van onze vorige lessen hebben we geleerd dat de worteloorzaak van onze problemen niet de mensen zijn, maar satan en zijn cohorten.

Nog iets wat we moeten weten in geestelijke oorlogsvoering is dat nadat we onze vijand hebben gelokaliseerd, we ook moeten weten waar de strijd plaats vindt. In elke natuurlijke oorlog is er een plek waar het gevecht plaats vindt. Hetzelfde geldt voor geestelijke oorlogsvoering.

Een van de plaatsen waar de duivel oorlog voert is in het hart en het verstand.

En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.” Markus‬ ‭4:15‬ HSV

De vijand valt ons hart aan, omdat dat de plaats is waar we Gods Woord ontvangen, en hij het woord van God ervan wil stelen. Daarom moeten we leren om op het Woord van God te mediteren en het in de praktijk te brengen zodat het ons kan begunstigen.

Het hart wordt figuratief gebruikt om gevoelens, de wil en het intellect, ofwel het centrum van alles, aan te duiden; Het hart is het gedeelte van perceptie en kennis. Het is ook het gedeelte dat wat het in de ziel voelt weet en uitdrukt. Dus meditatie en het in de praktijk brengen van het Woord traint het hart, dat de geestelijke mens voor oorlogsvoering is.

Match vandaag uw omstandigheden met wat Gods Woord erover zegt. Mediteer on Gods Woord en niet uw omstandigheden en breng het in de praktijk door u te onderwerpen aan het Woord en onderneem een aanvallende actie door de duivel te binden en tegen uw omstandigheden te spreken. Profeteer Gods Woord erover in Jezus’ Naam. Lees a.u.b. Psalmen 1:1-3 en Jozua 1:8.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om het Woord altijd te overdenken en in de praktijk te brengen in Jezus’Naam. Amen.