Scroll Top

Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd.” 1 Samuel 2:5 HSV

Hannah sprak profetisch en dankte God Almachtig tegelijkertijd voor een verandering van haar verhaal. U kunt nooit een verandering in uw leven ervaren totdat u Gods Woord toelaat uw leven te domineren aangaande Zijn beloften.

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenzen 3:16 HSV

God wil dat we Hem danken voor het herstel in ons leven. Weiger om iets te accepteren het tegenovergestelde is van Gods Woord voor u en begin Hem te prijzen voor een zevenvoudig herstel en vruchtbaarheid.

Begin Gods vruchtbaarheid te profeteren in elke onvruchtbaarheid in uw leven in Jezus’Naam. Net zoals bij Hanna is God u vanuit elke kant aan het herstellen. Geloof enkel en prijs Hem voor Zijn Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor zevenvoudig herstel in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

HALLELUJAH

Comments are closed.