Prijs de Naam van de Heere want hij heeft onze vijanden vertrapt. Er is niemand zo Heilig als onze God. Er is niemand buiten Hem. En er is geen rotssteen als onze God.  Prijs Hem! Prijs Hem! Prijs Hem!

Hij heeft ons hart vervuld met vreugde en onze mond met met gejuich en voor elke schaamte heeft Hij ons dubbele eer gegeven. Dus prijs Hem! Prijs Hem! Prijs Hem in Jezus’Naam.