Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, [Deut 21:23] opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

De Griekse vertaling voor het woord zegen is eulogeo. Eén van de Engelse definities van dit woord is voor voorspoed zorgen, blij te maken, zegeningen te schenken, door God gezegd. Een goed voorbeeld is:

Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziërs 1:3‬ HSV‬‬

Niemand kan in de zegen wandelen zonder te begrijpen wat de zegen is en hoe Abraham het heeft verkregen of erin wandelde.

Abraham verkreeg de zegen door geloof (Genesis 15:6) en wandelde er absoluut door gehoorzaamheid. Met andere woorden, hij was God getrouw, ongeacht de tegenstrijdige omstandigheden die hij meemaakte tijdens zijn reis met God. (Genesis 22:1-18)

Dat betekent dat wanneer we in de zegen willen wandelen of het gemanifesteerd willen zien in ons leven, we de voetstappen van de getrouwe Abraham moeten volgen (Romeinen 4:12).

Ik bid vandaag voor u dat Gods zegeningen in uw leven zal overnemen terwijl u zich vasthoudt aan Zijn gesproken Woord naar u.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om de voetstappen van Abraham te volgen terwijl ik in de zegen wandel. Dank U ook dat U mij gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hems gewesten in Jezus Christus. Ik verklaar ook dat ik gezegend ben en Wie de Heere zegent kan geen mens vervloeken in Jezus’Naam. Amen.