En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:”
‭‭Deuteronomium‬ ‭28:2‬ ‭HSV

Om herstel te ervaren moeten we Gods instructies opvolgen. Daarom is het heel belangrijk dat we naar Zijn instructie luisten en het opvolgen.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”
‭‭Jozua‬ ‭1:8‬ ‭HSV

Daarom helpt Gods Woord overdenken ons om hetgeen Hij zegt in de praktijk te brengen. Ons dagelijks handelen is verbonden met waarop we hebben gemediteerd. Dus het mediteren op Gods Woord versterkt gehoorzaamheid hetgeen tot herstel leidt.

Het is makkelijk om te overdenken!!!!

Overdenken is het lezen, denken, met uw stem zeggen en het dan doen. Dat is de sleutel tot succes of herstel.

We kunnen alleen datgene worden wat we overdenken. Elk lichaam overdenkt iets. Sommige overdenkingen activeert mislukking. Bijvoorbeeld, elke keer dat we klagen of God ongehoorzamen is dit het gevolg van onze overdenking. Niemand is lui geboren. Luiheid is het resultaat van onze overdenking in de verkeerde richting.

Daarom worden we door de Heere bevolen om dag en nacht Zijn Woord te overdenken. Dit zal ons helpen om de richting op te bewegen die God heeft voorbestemd voor ons leven en het provoceert Gods zegeningen te komen en ons over te nemen.

Overdenk Gods Woord!!!!

Als u wilt dat Gods zegeningen komen en u overnemen beoefen dan het overdenken!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw beloften altijd te overdenken in Jezus machtige Naam. Amen.