Scroll Top

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”
‭‭Jeremia ‭29:11‬ ‭HSV

Het is moeilijk om God te vertrouwen voor iets of voor herstel zonder Zijn wil voor ons leven te kennen. Elke keer dat de duivel tegen ons opkomt is het omdat hij wil dat we de autoriteit of integriteit van Gods Woord voor ons leven ter vrage stellen.

Onze bovenstaande tekst laat Gods wil voor ons leven zien. Daarom moeten we niet met minder dan Zijn wil genoegen nemen. Velen twijfelen aan God of zijn niet consistent in hun wandel met God omdat zij onwetend zijn over Gods wil.

Het is wat God over ons zegt wat telt en niet wat de duivel probeert te doen. Niets kan het Woord van God ervan weerhouden om uit te komen. Het enige wat voor eeuwig blijft is Gods Woord.

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. [Ps. 89:2; Matt. 24:34, 35; I Pet. 1:25.]”
‭‭Psalmen‬ ‭119:89‬ ‭HSV

Daarom moeten we leren om ons vast te houden aan Gods Woord opdat we niet vergaan in onze huidige omstandigheden of de  beproevingen waarmee we te maken hebben. Onthoud altijd dat de stijd niet de onze is maar dat het gaat tussen het Woord van God en de valse beschuldigingen van de duivel over Gods Woord.

Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was,
dan was ik in mijn ellende vergaan. ”
‭‭Psalmen‬ ‭119:92‬ ‭HSV

We kunnen enkel herstel ervaren door God het Woord die Hij ons gegeven heeft terug te geven en leren om de leugen van de dwaze niet te geloven.

Houd vast aan Gods Woord!!!!!

Focus op de getrouwheid van Zijn Woord!!!!!

Geef God Zijn Woord terug aangaande uw omstandigheden!!!!

En voorzeker zal Gods Woord voor zichzelf spreken.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. En Uw plan voor mij kennende, vier ik het goede nieuws die U mijn kant opstuurt en bestraf alle leugens van de duivel die de integriteit van Uw Woord ter vrage stelt. Dank U Heer voor zevenvoudig herstel in Jezus’Naam. Amen.