Scroll Top

De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen.

Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht.Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien.”
‭‭Numberi‬ ‭13:1-2, 27-28‬ ‭HSV

De kinderen van de Israëlieten konden niet tot de plaats van overvloed komen vanwege het feit dat hun belijdenis niet in lijn was met wat God zei.

Het christendom is een grote belijdenis. Wij zijn allen wedergeboren door de Meesterschap van Jezus Christus te belijden. En het moment waarop we dit met ons gehele hart deden, werden onze zonden uitgewist en schiep God een geheel nieuwe geest in ons en zuiverde ons verstand. Dit kon alleen gebeuren omdat we zeiden wat God al had gezegd. Dit is de reden waarom we moeten leren aan Gods Woord vast te houden en te herhalen wat Hij al heeft gezegd, zodat we de manifestatie van Zijn gesproken Woord in ons leven kunnen ervaren.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.”
‭‭Hebreeën ‭4:14‬ ‭HSV

Blijf zeggen wat God in geloof al heeft gezegd!!!!!

We worden geboden om ons vast te houden aan onze belijdenis in geloof zonder te wankelen. En het is een kwestie van tijd dat het Woord voor Zichzelf zal spreken.

Laten we samen biddenL Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om voortdurend vast te houden aan Uw Woord, wetende dat Uw Woord nimmer faalt en altijd voorspoedig is in de dingen waarvoor het gezonden is om te doen in Jezus’Naam. Amen.