Scroll Top

Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.”
‭‭Psalmen‬ ‭89:35‬ ‭HSV

God liegt niet als het om Zijn beloften voor ons leven gaat. Feit is dat het al gesetteld is. Met andere woorden wat God zegt doet Hij. Dus, we moeten ons vasthouden aan Zijn beloften, wetende dat Hij goed zal maken in ons leven dat wat Hij ons heeft beloofd in Zijn woord.

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.” Psalmen‬ ‭119:89‬ ‭HSV‬‬

Houd vast aan Gods beloften wetende dat niets Zijn Woord kan stoppen te geschieden!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U dat Uw beloften voor mijn leven voor eeuwig vast staan in de hemel in Jezus’ Naam. Amen.