De  ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.” Psalm‬ ‭145:15‬ ‭AMPC‬‬

Meestal bidden we zonder dat we op God wachten om volledige superioriteit en heerschappij over ons te nemen. We weten niet wat het betekent om stil te worden in Zijn aanwezigheid. We zijn overbezorgd en als resultaat drukken we ons gebrek aan vertrouwen in Hem uit door met onze woorden of acties. God is alwetend. Hij kent onze petities of verzoekingen nog voordat we ze uitspreken. Daarom moeten eerst leren om stil te zijn in Zijn aanwezigheid in nederige aanbidding, voordat we woorden uit onze mond uitspreken.

Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,Ik zal geroemd worden op de aarde.” Psalmen‬ ‭46:10‬ ‭HSV

Wees vandaag stil in Zijn aanwezigheid en strek u voor Hem uit als een daad van aanbidding, aanbid Hem en sta Zijn Heilige Geest toe om volledige superioriteit over u te nemen voordat u een woord naar God uitspreekt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader dank U voor Uw Woord. Help mij om stil te zijn in Uw aanwezigheid wetende dat er geen enkele uitdaging in mijn leven is die U niet kunt oplossen. En ik wil U bij voorbaat dank dat U voorziet in mijn noden in Jezus’Naam. Amen.