Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” Filippenzen 2:7 HSV

Iedereen is op zoek maar superioriteit en faam. Niemand wil een onbelangrijke positie. Als Jezus Christus zich niet had geïdentificeerd met onbelangrijke dingen en mensen, zou Hij nooit op de aarde zijn gekomen om Zich met ons te identificeren. Daarom heeft de Heer Hem na Zijn opdracht verhoogd en een Naam gegeven die boven alle namen is.

We zijn hier om Gods plan en doel voor ons leven en de menselijkheid te dienen, niet onze eigen agenda. We moeten leren om onszelf te ontledigen van alle menselijke titels die mensen van ons denken om Gods plan voor ons leven te dienen. Totdat Gods ons plan verteerd, kunnen we geen zegen zij voor iemand anders. Verhoging komt alleen wanneer we ons onderwerpen aan Zijn plan en onszelf ontledigen van ons eigen plan in Jezus Christus machtige Naam.

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.” Jakobus 4:10 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijzelf te ontledigen van al mijn eigen plannen zodat Uw plan zijn plaats vindt in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.