Scroll Top

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.” Romeinen 5:17 HSV

De Bijbel zegt: door de gehoorzaamheid van Jezus Christus zijn we geroepen om als koningen te regeren in dit leven.

In het oude testament werden koningen gezalfd door de Here God Almachtig om te heersen. En zij kunnen alleen effectief heersen of regeren als koningen door zich aan Gods plan voor hun leven of natie te onderwerpen.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie overgoten.” Psalmen 92:11 HSV

Hetzelfde geldt nu voor ons. Alhoewel wij door de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus als koningen regeren in de zaken van dit leven, kunnen wij niet regeren zonder de zalving en totale onderwerping aan God. Wanneer wij ons niet onderwerpen zijn wij net als lege stortbakken die geen water houden. 

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de  bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.” Jeremia 2:13 HSV

Zelfredzaamheid of inspanning (dat wil zeggen: gebrek aan onderwerping) dwarsboomt de werking van de genade van God in de levens van velen en zorgt ervoor dat zij niet regeren als koningen in de zaken van dit leven in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij aan U over in alle dingen en ik verklaar in Jezus’ Naam dat ik regeer in de zaken van dit leven samen met mijn Heer Jezus Christus, Amen.