Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Efeziërs 6:10 HSV

Om te begrijpen wat de Heilige Geest door Paulus de apostel heen bedoelde voordat Hij (de Heilige Geest) “verder” zei, moeten we naar het begin teruggaan. Dus lees a.u.b. Efeziërs 6:1-10.

Dus zonder onderwerping aan de door God ingestelde regeringsinstituten, kunt u niet gesterkt worden in de Heer. Onderwerping komt vóórdat er kracht komt.

Wanneer we ons niet onderwerpen proberen we sterk te zijn vanuit ons eigen kunnen, maar niet naar God. Maar wanneer we onderwerpen aan God, maken we Hem tot ons bolwerk in iedere situatie.

God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.” Psalmen 46:2-4 HSV

Dat is hoe we gesterkt worden in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Wanneer we ons onderwerpen aan Hem dan maken we Hem tot onze kracht.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar u als mijn kracht, omdat ik mij onderwerp aan U in Jezus Christus machtig Naam, amen.