Scroll Top

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14 HSV

Het is tijd voor ons om herstel te ervaren. God Almachtig is op ons aan het wachten in de plaats van gebed. Een plaats waar we onszelf kunnen vernederen onder Zijn krachtige hand, opdat Hij ons verhoogt naar de plaats waar we behoren. God zal niets doen totdat we Hem uitnodigen in onze situatie om hierin volledige leiding en superioriteit te nemen.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.”1 Petrus 5:6 HSV

Paulus behaalde overwinning door te buigen voor God Almachtig. Met andere woorden, Hij vernederde zichzelf voor God met zijn hart en met alles. En God Almachtig gaf hem de ommekeer ervaring en overwinningen op al zijn beproevingen en verzoekingen.

Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,” Efeziërs 3:13-14 HSV

Het is tijd om een ommekeer te ervaren, maar God Almachtig is aan het wachten op u dat u uzelf vernedert en Hem u laat genezen en herstellen. Laat u hart in lijn zijn met Zijn plan zonder jota of hoogmoedigheid. Ik verzeker u in Jezus Christus machtige Naam, dat u een ommekeer zult zien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In nederigheid buig ik voor U. Laat Uw Naam vereert worden in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam.

Comments (1)

[…] Turnaround experience with God… Vandaag Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.