Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.” Daniël 3:15-18 HSV

Omdat de jongens weigerde om hun omstandigheden te aanbidden, maar ervoor kozen om God Almachtig te aanbidden, bracht de brandende vuuroven hen geen schade toe. Wanneer we God Almachtig aanbidden, laten we Zijn tegenwoordigheid tot manifestatie komen, hetgeen elk kwaad om ons heen verdrijft en onze situatie volledig omkeert.

Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.” Daniël 3:20-25 HSV

Het geheim voor een ommekeer in ons leven is aanbidding. Job aanbad God in zijn beproevingstijden, en de Bijbel zegt dat God zijn situatie omkeerde en dat latere dagen van Job meer waren dan zijn eerdere. Lees a.u.b. Job 1:20 en Job 42:12.

God Almachtig roept ons terug naar de plek van aanbidding. Neem vandaag wat tijd om God te aanbidden in plaats van uw problemen te vergroten in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik aanbid U voor Wie U bent en dank U voor Wie U bent in mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.