Want  de ogen van de HEERE  trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel  zijn. ” 2 Kronieken 16:9

God Almachtig is op zoek naar een gelegenheid om u te zegenen. We kunnen wellicht door een uitdaging heen gaan als kinderen van God, maar God Almachtig gebruikt onze uitdagingen altijd om Zijn Naam te verheerlijken. Jezus Christus kwam niet alleen naar de aarde om aan het Kruis te sterven, maar Hij kwam om de werken van satan tegen ons te vernietigen.

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. ” Johannes 14:13-14

Jezus Christus onze Heer geniet ervan ons gelukkig te zien of voor een ommekeer in hopeloze situaties ten gunste van ons te zorgen. Daarom heeft Hij ons de opdracht gegeven om in Zijn Naam te vragen zodat onze blijdschap volkomen zal worden.

Vandaag, geloof in God Almachtig wanneer u in Jezus Christus machtige Naam vraagt. En het maakt niet uit wat voor uitdaging u in uw leven heeft. Hij zal voor een ommekeer zorgen, ten gunste van u. Het enige dat belangrijk voor Hem is, is de staat van uw hart wanneer u in Zijn Naam vraagt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat elke uitdaging waar ik doorheen ga een gelegenheid voor U is om Uzelf te manifesteren. Ik nodig U uit in mijn situatie zoals het is en ik vertrouw U voor een ommekeer in Jezus Christus machtige Naam, Amen.