Nebukadnezar zei tegen hen: “Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden? Ik geef u nog één kans. Maar dan moet u zich bij het horen van de eerste tonen wel op de grond laten vallen en het beeld aanbidden. Doet u dat niet, dan zult u ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. En welke god zou u dan uit mijn handen kunnen redden?” De drie mannen antwoordden: “Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Onze God, Die wij vereren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar ook als Hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden!” Daniël 3:14-18 HTB

Deze drie Hebreeuwse jongens wisten Wie hun God was en wisten ook Wie met hen was. Zij waren getrouw aan Hem te midden van moeilijkheden. Zij verheerlijkten hun God te midden van hun vijand. En de Bijbel zegt dat de God in hun midden de vurige oven, die hen zou verbranden, stopte. Maar dezelfde vuur die hen niet kon verbranden, vernietigde hun vijand. Leest u a.u.b. Daniël 3:14-28.

Plotseling sprong koning Nebukadnezar geschrokken overeind. “Wat zie ik nu?” riep hij tegen zijn raadsmannen. “Wij hadden toch drie mannen in de oven gegooid?” “Jazeker, majesteit”, antwoordden zij, “Maar kijk!” schreeuwde Nebukadnezar. “Nu zie ik er vier vrij rondlopen tussen de vlammen en zij zijn ongedeerd! En de vierde ziet eruit als een engel.” Nebukadnezar liep zo dicht mogelijk naar de open deur van de brandende oven en riep: “Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de allerhoogste God, kom naar buiten! Kom hier!” Het drietal stapte uit het vuur. De stadhouders, gouverneurs, landvoogden en raadsheren verdrongen zich om hen heen en zagen dat zij geen letsel van het vuur hadden opgelopen. Hun hoofdhaar was niet verschroeid, hun mantels waren ongeschonden en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. “Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego!” zei Nebukadnezar. “Hij heeft Zijn engel gestuurd om Zijn dienaren, die op Hem vertrouwden, te bevrijden. Hij liet hen niet in de steek toen zij mijn bevel trotseerden en liever hun leven waagden dan een andere god dan hun eigen God te vereren of te aanbidden.” Daniël 3:24-28 HTB

God Almachtig wil Zichzelf door ons heen openbaren te midden van moeilijkheden. Het enige vereiste hiervoor is dat we Hem getrouw blijven en Zijn tegenwoordigheid in ons en met ons altijd verheerlijken in Jezus Christus machtige Naam.

Net zoals God de Hebreeuwse jongens uitzocht, moge Hij ook uw moeilijkheden waar u mogelijk mee te maken hebt op dit moment omkeren in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Net als de drie Hebreeuwse jongens verklaar ik een ommekeer van mijn situatie in Jezus Christus machtige Naam. Amen.