Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de HEERE met mij groot laten we tezamen Zijn Naam roemen.” Psalmen 34:1-3 HSV

Toen David in deze psalm God aan het loven was, ging niet alles goed, maar God keerde zijn situatie om.

Het loven van God Almachtig is een uitdrukking van wie God is voor u in de naam van Jezus, wat er ook in uw leven gebeurt. Lofprijzing is ook een aanvalswapen tegen satanische aanvallen in uw leven en tegen het kwade dat u wilt overwinnen en uw leven zal leiden.

De Bijbel sprak over hoe koning Josafat zijn vijanden versloeg door God Almachtig te loven en aanbidden voor wie Hij is. Josafat zijn vertrouwen was niet op wat de vijand probeerde te doen, maar zijn vertrouwen was op God Almachtig in Jezus naam. Hij loofde God, omdat hij wist dat de strijd niet de zijne was, maar dat van God in Jezus naam.

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte aan door hen met de ban te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf.” 2 Kronieken 20:21-22 HSV

Het is tijd dat u voorwaarts gaat en God blijft loven, want de overwinning is de uwe. Prijs God. Geef geen enkele ademhaling van u aan de duivel door uw moeilijkheden te vergroten, maar loof de God Almachtig in Jezus naam en zie hoe Hij alles omdraait ten goede van u.

Trek uw lofgewaad aan en blijf God prijzen, want uw wonder komt naar u toe in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Laten we samen hardop bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om U te lofprijzen voor wie u bent in Jezus naam. Amen.