Scroll Top

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7 HSV

Loof de HEERE. Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen, Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.” Psalmen 150:1-6 HSV

In het oude testament werd het volk verteld hoe zij God moesten loven. De Heilige Geest kwam op de profeet, priester en koning, zodat het volk geleid konden worden door deze groep mensen onder leiding van de Heilige Geest die door hen heen aan het werk was. Maar in het nieuwe testament heeft God elk kind van Hem de Heilige Geest gegeven om u te helpen om God te loven en aanbidden in geest en in waarheid.

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van Onze Heere Jezus Christus.” Efeze 5:18-20 HSV

Dus sta de Heilige Geest vandaag toe u te helpen om God te loven en te aanbidden. Blijf in uw lofprijzing voor de overwinning. Het is tijd om te roemen in de Heer in de naam van Jezus. Breng de grootheid van God Almachtig tot uitdrukking door lofprijzing en aanbidding en weiger om hetgeen de vijand zegt groot te maken. Satan is namelijk niet meer dan een herriemaker. Ga uw gang en loof God Almachtig zoals Paulus en Silas deden te midden van uw uitdaging.

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.” Handelingen 16:25-26 HSV

Zet uzelf vandaag vrij door uw lofprijzing en aanbidding. Er is niets waar u momenteel mee te kampen hebt wat God niet kan omkeren in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik zal u blijven loven in alles waar ik doorheen ga in Jezus Christus machtige naam. Ik vier mijn overwinning in Jezus Christus machtige naam. Amen.